DMT

WAT IS DMT?

n,n-Dimethyltryptamine, Dimitri, Devine Moments of Truth, beter bekend als gewoon “DMT”, is een van de meest intense psychedelische drugs die er bestaat. Hiernaast is het ook een van de twee basisbestanddelen van ayahuasca. Over deze drug is erg veel spiritueel getinte informatie te vinden die niet op iedereen van toepassing zal zijn. Jezelf kennen en voorzichtig zijn is dus nog belangrijker dan bij andere drugs.

DMT kan o.a. geëxtraheerd worden uit de wortelbast van Mimosa hostilis, een boomsoort die inheems is aan Zuid-Amerika, maar het komt in tal van andere planten (en waarschijnlijk ook dieren) voor. Het psychedelische effect van DMT werd waarschijnlijk voor het eerst ontdekt door de stammen die in Zuid-Amerika leven. Zij vonden de eerste rituelen en bereidingen van DMT uit in de vorm van een brouwsel dat ayahuasca heet. Ayahuasca vormt in deze stammen een zeer belangrijk onderdeel van de cultuur. In tegenstelling tot Changa of DMT wordt Ayahuasca niet echt in recreatief verband genomen, maar steeds onder begeleiding van een sjamaan of getrainde begeleider.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende bereidingen van deze stof:

  • DMT-kristallen: bruinige of gelige kristallen met een specifieke geur die zou lijken op mottenballen of nieuwe leren schoenen. Het vaporiseren van deze kristallen is de meest gangbare methode van gebruik. De effecten zijn kort, psychedelisch (trippend) en enorm intens. Het gevoel in contact te zijn gekomen met buitenaardse wezens en/of tijdelijk bewustzijnsverlies zijn niet abnormaal.
  • Changa: Een rookbaar kruidenmengsel waarop DMT-kristallen worden aangebracht. De verschillende planten die worden toegevoegd aan het mengsel bevatten een of meerdere MAO-remmers en alkaloïden die hun eigen nuances kunnen toevoegen aan de DMT-ervaring. Hun algemene effecten zijn, onder andere:
    • Het verlengen van de duur van de trip
    • Het verminderen van de intensiteit van de piek
    • Het ingrijpend veranderen van het karakter van de trip zelf

MAO-remmers beïnvloeden het metabolisme van stoffen in je lichaam zoals DMT, maar ook allerlei andere drugs. We raden daarom sterk af om changa te combineren met eender welke andere drug. Changa is immers een combinatie op zich.

  • Ayahuasca: een thee-achtig brouwsel van planten die DMT en MAO-remmers bevatten. Vaak bevat het brouwsel ook nog verschillende andere planten die al dan niet hun eigen effect kunnen hebben op lichaam en geest. Het brouwsel wordt gedronken en is urenlang werkzaam, veel langer dan de twee andere bereidingen met DMT. Mensen ondernemen soms verre reizen om ayahuasca te nemen, maar niet ieder resort/retreat is even betrouwbaar: Niet iedere sjamaan is even goed opgeleid, er zijn meldingen geweest over seksueel grensoverschrijdend gedrag en zelfs ceremonies met dodelijke afloop. Goed zoeken naar een betrouwbaar retreat is dus de boodschap. Online zijn recepten te vinden om zelf ayahuasca te maken. Wij willen hier benadrukken dat het onveilig en zelfs gevaarlijk kan zijn om ayahuasca zelf te maken en zonder ervaren begeleiding (zoals van een opgeleide meester of sjamaan) te gebruiken. Ayahuasca heeft geen recreatieve waarde.

HOE JE DE RISICO’S BEPERKT? 

Het gebruik van legale of illegale drugs brengt steeds risico’s met zich mee. Door eenvoudige maatregelen kan je deze risico’s wel beperken. Indien je echter geen risico wil lopen, gebruik je beter niet. Hieronder vind je specifieke risicobeperkende tips bij gebruik van DMT. Lees onze rave safe pagina voor meer info over algemeen risicobeperkend advies.

DMT is een zeer heftig middel. Beginnende gebruikers starten dan ook best met een lage dosering om de tripeffecten te leren kennen. De lengte van de trip is misschien kort, maar de intensiteit van de trip kan je dit doen vergeten wat paniek of angst tot gevolg kan hebben.

Het gebruik van DMT kan je gevoelens versterken. Wanneer je je niet goed in je vel voelt kan dit angstgevoelens, benauwdheid of een uitdagende trip veroorzaken. Ook paranoïde gedachten en gedrag komen voor.

DMT is geen partydrug! De trip is zo intens dat het moeilijk is om nog te reageren op wat er in je omgeving gebeurt. Kies dus voor een veilige omgeving waar je je goed voelt, met zo weinig mogelijk storende omgevingsprikkels (fel licht, luide muziek, veel mensen, …) zoals in de natuur of thuis, zeker wanneer je het voor de eerste keer gebruikt. 

Gebruik enkel in het bijzijn van vrienden. Laat hen weten wat je gebruikt en maak goede afspraken. Zorg voor een tripsitter (iemand die bij je is en nuchter blijft). Zo is er iemand bij die nog helder kan nadenken en helpen als het fout gaat.­ Wanneer je DMT rookt is het ook aangeraden om iemand anders je pijp te laten vasthouden, zodat je hem niet laat vallen en jezelf verbrandt.

Het effect van DMT is vrij kort, maar een trip kan nog wel even nazinderen. Hierdoor wordt het moeilijker om risico’s in te schatten en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan (met mogelijk ongevallen en verwondingen tot gevolg). Daarnaast gaat ook je bloeddruk en hartslag stijgen. Gebruik daarom niet voor grote inspanningen, verplaatsingen, of als je nog moet deelnemen aan het verkeer.

Wanneer je DMT rookt treden de effecten bijna onmiddellijk op. Veranderingen in bloeddruk zijn ook mogelijk en tijdelijk bewustzijnsverlies is niet ongewoon. Rook daarom DMT altijd zittend of liggend op een comfortabele plaats.

Weet dat DMT wanneer het verbrandt en zijn activiteit verliest. Het is dus niet efficiënt om het in een gewone pijp of sigaret te rollen, tenzij in de vorm van changa.

Chill out! Vecht niet tegen onaangename visuals of gevoelens van de trip. Wanneer je toch last krijgt van negatieve gevoelens, blijf dan rustig en laat je meedrijven door de flow van de trip, maar vergeet niet dat je onder invloed bent. Verminder indien mogelijk storende omgevingsfactoren. Weet dat de gevoelens ook weer zullen afnemen na een tijdje. Het kan helpen om het tijdstip van gebruik bij te houden om hier een inschatting over te kunnen maken. Een tripsitter kan ook enorm handig zijn in dit geval. Bezoek zeker ook onze pagina “EHBDu

HOE SCHADELIJK IS DMT?

DMT kan angstgevoelens en paniekaanvallen veroorzaken en bovendien kan het een trigger zijn voor psychoses. Deze psychoses kunnen acuut zijn (kortdurend), maar ook chronisch (blijvend). DMT beïnvloedt ook je beoordelingsvermogen en risico-inschatting, waardoor soms gevaarlijke situaties ontstaan en verwondingen of ongevallen mogelijk zijn.

Je kan te maken krijgen met flashbacks: Het kan gebeuren dat je zonder DMT opnieuw te gebruiken ervaringen vanuit een DMT-trip herbeleeft. Deze herbeleving komt vaak zeer onverwacht en onaangekondigd en duurt meestal maar een paar seconden of minuten. Bovendien kan het opnieuw gebruiken van een tripmiddel, vermoeidheid of situaties die je doen herinneren aan eerder gebruik deze flashbacks veroorzaken. Een flashback kan weken, maanden, tot zelfs jaren na de trip nog opduiken.

Bij het gebruik van DMT loop je ook het risico op visuele problemen, waaronder het HPPD-syndroom . Dit is een zeer storende vorm van flashbacks en je kan jarenlang (of zelfs levenslang!) last hebben van bepaalde vormen, lichtflitsen, bewegende of trillende objecten, schaduwen, sneeuw, … in het gezichtsveld. Je tript niet echt, je bent psychisch helder. Maar deze visuele problemen ontstaan doordat je hersenen prikkels niet meer goed kunnen filteren en verwerken. Neem contact op met je huisarts als je hier last van hebt en zeg dat je DMT gebruikt hebt. Hij kan samen met jou bekijken wat de oplossing kan zijn.

Het roken van eender welke stof heeft negatieve lichamelijke effecten, wat voor DMT of changa niet anders is.

IS DMT VERSLAVEND?

Aangezien DMT een tripmiddel is, is de kans op een geestelijke verslaving zeer klein. De meeste mensen gebruiken het maar heel sporadisch. Als je toch zin in meer hebt komt dit waarschijnlijk omdat je een sterk verlangen hebt naar de ervaringen die een trip met zich mee brengt.  Lichamelijke verslaving van DMT treedt niet op. Je lichaam raakt wel snel gewend aan de drug(tolerantie). Deze is echter van korte duur.

WANNEER GEBRUIK JE BETER GEEN DMT?

Tripmiddelen kunnen psychische problemen als depressies en psychoses verergeren, of zelfs uitlokken. Het tripmiddel kan dan – net zoals heftige gebeurtenissen in je leven – een trigger zijn. Vaak gebeurt dit bij mensen die al aanleg hadden om een psychose of depressie te ontwikkelen, of waar ze al sluimerend aanwezig was. Indien je je niet goed in je vel voelt, of op de hoogte bent van eventuele erfelijke aanleg voor psychische problemen wordt gebruik van tripmiddelen ten zeerste afgeraden.

Werkingsduur

1ste effect
duur
na-effecten
10 seconden
3 – 10 minuten
15 – 60 minuten

dosering

licht 10-15milligram
gemiddeld 15-25milligram
hoog 25-35milligram
zeer hoog +35milligram

Combinatiegebruik

Door de intensiteit van DMT raden we het af om het met eender welke drug te combineren. De trip kan erg onvoorspelbaar en onaangenaam zijn.

Combineer NIET met
Tramadol, opiaten (zeker bij ayahuasca is het gebruik van opiaten potentieel levensgevaarlijk)

OPGEPAST met
Andere tripmiddelen, amfetamines, cannabis, cocaïne, MAO-remmers

Aantoonbaarheid

In standaard tests wordt niet gezocht naar DMT. Als men gericht op zoek gaat kan het tot 72 uur nadien in het bloed en de urine worden teruggevonden.

*deze termijn is erg afhankelijk van metabolisme, dosering en frequentie van gebruik.

DMT