Downers zijn verdovende middelen. Ze geven een rustig en ontspannen gevoel. Downers verlagen de bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur en maken de ademhaling oppervlakkiger. Ook dempen ze het bewustzijn en negatieve (angst)gevoelens. Van downers kun je behoorlijk slaperig worden.

Cannabis

Cannabis

wiet, hasj, pot, ganja, paf
verdovend, hallucinogeen
roken/vapen, eten, drinken

read