Een droombeeld of verschijning, ervaren als het bovennatuurlijk of mystiek schouwen van beelden waar een voorspellend vermogen aan wordt toegeschreven. Kortom, het zien van levendige voorstellingen die niet tot de objectieve, tastbare werkelijkheid behoren (vaak gelinkt aan religieuze gedachten).

Ketamine

Ketamine

ket, keta, special K, vitamin K
verdovend, dissociatief
snuiven

read