Te veel zelfvertrouwen kan overgaan in zelfoverschatting. Zelfoverschatting is een overwaardering van persoonlijke vaardigheden, kwaliteiten en kundigheden. De realiteit wordt hierbij uit het oog verloren. Het synoniem hiervan is hoogmoed

Alcohol

Alcohol

booze, zuip, alcool
verdovend
drinken

read
Cocaïne

Cocaïne

coke, sos, witte, C
stimulerend
snuiven

read