Steun ons

Safe ‘n Sound is het peer support en harm reduction project van Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). VAD is een vzw en werkt voornamelijk met subsidies van de Vlaamse overheid. Een beperkt aantal projecten realiseren we aanvullend met Europese, federale of lokale subsidies.

Giften

Safe ’n Sound vindt het belangrijk dat het vormingsaanbod voor peers voor iedereen toegankelijk is. Het verder professionaliseren van peers is de belangrijkste opdracht. De laagdrempeligheid van ons kwaliteitsvol aanbod wordt mee bepaald door het gehanteerde prijzenbeleid bij de ondersteuning van massa-evenementen. Daarnaast vindt Safe ‘n Sound het belangrijk om de vinger aan de pols te houden én op korte termijn een aanbod aan schadebeperkende materialen te voorzien op basis van trends.

Deze ambitieuze doelstellingen kunnen we niet alleen met de beschikbare subsidies realiseren. Giften en sponsoring kunnen de werkingsmiddelen, die door de overheden worden aangereikt, versterken.

Je kan Safe ‘n Sound steunen door een overschrijving te doen op het nummer BE52 4331 0780 4209 met de mededeling ‘Steun Safe ‘n Sound’ of je kan contact opnemen om samen te bekijken hoe je Safe ‘n Sound concreet kan ondersteunen. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.

Sponsoring

Voor de samenwerking met sponsors en partners heeft VAD, samen met enkele organisaties uit de sector gezondheidspromotie en ziektepreventie in Vlaanderen, een ethische code uitgewerkt die een leidraad is bij het aangaan van partnerschappen en sponsoring. Je vindt deze ethische code in dit artikel.

Voor meer informatie

Shawny Vanhoutteghem
Coördinator Safe ‘n Sound
Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs
Vanderlindenstraat 15 – 1030 Schaarbeek
+32 2 422 03 07