Poppers

WAT ZIJN POPPERS?

Poppers zijn vloeibare en vluchtige alkylnitrieten. Ze behoren tot een groep geneesmiddelen en werden oorspronkelijk gebruikt bij bepaalde hartklachten of ernstige aanvallen van astma. Er bestaan verschillende varianten. De meest voorkomende zijn tegenwoordig Isopropylnitriet en in mindere mate Isobutylnitriet. Er zijn ook allerlei andere varianten zoals Amyl- en Cyclohexynitriet. Daarnaast heb je ook poppers die een mix zijn van meerdere nitrieten.

HOE JE DE RISICO’S BEPERKT?

Het gebruik van legale of illegale drugs brengt steeds risico’s met zich mee. Door eenvoudige maatregelen kan je deze risico’s wel beperken. Indien je echter geen risico wil lopen, gebruik je beter niet. Hieronder vind je specifieke risicobeperkende tips bij gebruik van poppers. Lees op deze pagina ook ons algemeen risicobeperkend advies. 

  • Lees grondig de ingrediëntenlijst op het flesje poppers. Vermijd Isopropyl.
  • Vermijd rechtstreeks contact met de vloeistof: houd het flesje ver genoeg van de neus.
  • Vermijd te diepe inhalatie.
  • Laat voldoende tijd tussen de inhalaties van de dampen.
  • Opgepast als je last hebt van lage bloeddruk (poppers verlagen de bloeddruk).
  • Opgepast als je aanleg hebt voor glaucoom.

HOE SCHADELIJK ZIJN POPPERS?

Het gebruik van poppers kan op korte termijn leiden tot een tolerantie voor het product: je hebt dan meer poppers nodig om hetzelfde effect te bereiken. Je kan last krijgen van hoofdpijn. Poppers irriteren de luchtwegen en de huid en vergroten de kans op ontstekingen in het neusslijmvlies. Het kan een abnormaal lage bloeddruk (hypotensie) en bijgevolg hartkloppingen veroorzaken. Verder kan het gebruik leiden tot een beroerte en bij overdosering een coma.

Een van de minder bekende gevolgen op korte termijn is maculopathie, schade aan de ogen en het zicht. De kans bestaat dat deze schade permanent is. 

Op lange termijn heeft het gebruik van poppers een negatieve invloed op het immuunsysteem. Het kan leiden tot bloedarmoede, hersenschade en methemoglobinemie, waarbij het bloed geen zuurstof meer met zich kan meedragen (bij oraal gebruik). Ook het risico op maculopathie is groter bij gebruik op lange termijn.

ZIJN POPPERS VERSLAVEND?

Poppers kunnen geestelijke afhankelijkheid veroorzaken. Veelvuldig gebruik kan lichamelijke onthoudingsverschijnselen veroorzaken.

WANNEER GEBRUIK JE BETER GEEN POPPERS?

Gebruik zeker geen poppers als je hart- en vaatproblemen hebt of aanleg voor glaucoom (verzamelnaam voor verschillende aandoeningen en afwijkingen aan de ogen).

WERKINGSDUUR

Inhaleren, opsnuiven van de vluchtige stof: 1 à 2 minuten

Dosering

Beperk de frequentie van inhaleren.

Combinatiegebruik

Combineer niet met hartmedicatie, Viagra of andere geneesmiddelen die een erectie bevorderen.

Opgepast met alcohol, amfetamine, benzo’s, cocaïne en MDMA.

Aantoonbaarheid

Poppers verdwijnen snel uit je lichaam. Testen is hierdoor vrijwel onmogelijk. Er zijn (nog) geen drugstesten op de markt die het gebruik van poppers kunnen aantonen.

Good to know

Er zijn veel varianten van poppers te verkrijgen. Sinds 2005 is er veel veranderd in de samenstellingen. Welke stof erin zit verschilt per merk. Isobutyl wordt gezien als het sterkste maar komt de laatste jaren minder voor op de markt nadat het Verenigd Koninkrijk deze stof op de lijst voor potentieel kankerverwekkende stoffen plaatste. Isopropyl komt tegenwoordig vaker voor en wordt qua effect als zwakker ervaren dan Isobutyl. 

Bij gevoeligheid voor glaucoom, een verzamelnaam voor bepaalde oogaandoeningen, kan alkylnitriet dat verergeren. Poppers worden de laatste jaren steeds sterker in verband gebracht met het veroorzaken van schade aan de ogen. Isopropyl wordt door gebruikers en oogartsen direct in verband gebracht met ernstige en blijvende oogproblemen, zelfs bij incidenteel gebruik.